Programy

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 stycznia 2017 23:08

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO realizowany w naszym przedszkolu udostepniamy TUTAJ.

 

Inne programy realizowane w naszym przedszkolu:

PROGRAM - PROJEKT EDUKACYJNY

"PRZEDSZKOLE BEZ ZABAWEK"

 

 

Dzisiejsze dzieci żyją w świecie pełnym zabawek. Przeciętny przedszkolak dostaje kilka a nawet kilkanaście zabawek z okazji urodzin, świąt czy Dnia Dziecka. Często dzieci nawet nie pamiętają , jakie zabawki posiadają.

Dzisiejsze zabawki są przeważnie tzw. gotowcami. Dawniej dzieci tworzyły swoje własne zabawki. Dzisiaj dostają np. gotowy zestaw do gotowania, kącik dla lalek, auta czy roboty. Dostając konkretne rzeczy, nie muszą wykorzystywać wyobraźni do ich tworzenia.

W dzieciństwie, a szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zabawa rozkwita najbardziej. Mały człowiek poprzez zabawę rozwija się umysłowo, społecznie i emocjonalnie. Przedszkolak potrafi bawić się samodzielnie i twórczo. Uczy się również współpracy, bo chętniej bawi się w grupie rówieśników. Jednak, aby dzieci mogły się rozwijać, nie wystarczy samo podstawienie im samochodzików, lalek czy maskotek.

Dlatego też, nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” postanowili wprowadzić w swoich grupach wiekowych program projektu edukacyjnego „Przedszkole bez zabawek”.

Pomysł akcji zrodził się w latach 90-tych, w jednym z przedszkoli w Górnej Bawarii. Wychowawcy postanowili namówić dzieci do tego, aby same wymyślały zabawy dla siebie    i swoich kolegów, posługując się własną wyobraźnią, a nie tylko gotowymi zabawkami. Program miał zapobiegać uzależnieniom dzieci od telewizji oraz gier komputerowych i zabawek interaktywnych.

 

1. Założenia programu.

Program „Przedszkole bez zabawek” ma w założeniu nauczyć nasze dzieci jak walczyć z nudą, gdy nie ma wokół gotowych zabawek. Projekt ma zmobilizować zarówno dzieci, jak i nauczycieli do nowej formy zabawy, dzięki której dziecko wyzwoli swoją kreatywność i samodzielność.

 

 

 

2. Cele projektu.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu alternatywnych form zabawy. Dzięki temu dzieci stają się samodzielne w podejmowaniu decyzji, tworzeniu czegoś z niczego oraz rozwijają swoją kreatywność i używają wyobraźni. Taka forma zabawy pozwoli im odkryć nowe zdolności dostarczając równocześnie mnóstwo radości i satysfakcji z nauki poprzez zabawę.

Poprzez program chcemy pokazać dzieciom jaką wielką siłę ma ich fantazja, jak wiele niepowtarzalnych rzeczy można zrobić samemu, bądź z pomocą nauczyciela, a czas wolny można spędzić inaczej niż przed telewizorem czy komputerem.

Cele ogólne projektu:

- znalezienie alternatywnych form zabawy

- samodzielność w podejmowaniu decyzji

- rozwijanie kreatywności

- używanie wyobraźni

- odkrywanie nowych zdolności

- chęć samodzielnego tworzenia

 

3. Metody i formy realizacji projektu.

Dobór metod zależny jest od wielu czynników tj. materiału, który realizujemy, wieku podopiecznych, celów i zadań stawianych przed dziećmi.

Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę, która jest formą ich własnej działalności i wywołuje silne emocje. Dlatego realizując program innowacji pedagogicznej „Przedszkole bez zabawek” zastosowane będą metody oparte przede wszystkim na działaniu oraz na bezpośrednim spostrzeganiu i na słowie. Zostaną również zastosowane metody, których dostarcza pedagogika zabawy. Dzieci za pomocą tych metod zdobywają nowe umiejętności, uczą się samodzielności, współżycia w grupie i współdziałania w niej.

Metody realizacji:

- słowna

- oglądowa

- zadań stawianych do wykonania

- własnych doświadczeń

Formy realizacji:

- praca w zespołach

- praca indywidualna

- praca z całą grupą

 

Chcemy wykorzystać do zabawy to, co znajdziemy wokół nas: kartonowe pudła różnej wielkości, kapsle, wstążki, resztki materiałów, klamerki do bielizny, sznurki, taśmy, materiał przyrodniczy, kłębki wełny, makulaturę, butelki plastikowe, pojemniki po jogurtach, serkach, itp. Z włóczki zrobimy lalki, piłki. Samochód z kartonu, szpulek po niciach lub z pudełek po zapałkach. Dom dla lalek z dużego pudła po telewizorze. Rakietę kosmiczną z różnej wielkości pojemników, butelek i jeszcze wiele, wiele innych wspaniałych zabawek, które podsunie nam nasza wyobraźnia.

 

4. Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu.

- udział rodziców w zbiórce materiałów potrzebnych do realizacji programu „Przedszkole bez zabawek

 

5. Oczekiwane efekty pracy.

Nowa forma bawienia się – samodzielne wykonywanie zabawek pozwala przede wszystkim rozwijać wyobraźnię. Dzieci uczą się współpracować ze sobą, nawiązują kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, uczą się walczyć z nudą, a także poznają własne słabości i proszą o pomoc. Program uczy myślenia „społecznego” – maluchy dłużej potrafią się bawić w jedną zabawę, a przy niej negocjują, opowiadają sobie różne historyjki.

Dzięki projektowi rozwiniemy umiejętności organizacyjne naszych dzieci, nauczymy je współpracy, współdziałania w grupie rówieśniczej, pomagania sobie nawzajem. Pobudzimy w dzieciach chęć do działania, ich wyobraźnię i fantazję, każde z nich będzie miało możliwość wykazania się, podzielenia swoimi pomysłami. Dzieci będą sprawniejsze manualnie, nauczą się rozwiązywać konflikty.

Przedszkolaki rozwiną umiejętności społeczne: przyjaźń, koleżeństwo, tolerancję, kontakt z innymi dziećmi. Niektóre może nawet przełamią swoją nieśmiałość i brak wiary w siebie i własne możliwości.

Po aktywnym działaniu podczas programu z tak różnorodnym materiałem, wymyślaniu coraz to nowych rzeczy, dzieci odczują radość z tworzenia, poszanowanie własnej i cudzej pracy. Rozbudzimy w wychowankach chęć działania, zaczną spostrzegać, że do zabawy można wykorzystać wszystko, co jest wokół nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorski program zajęć edukacji kulinarnej dla przedszkolaków

 

"Akademia małego kucharza"

Smacznie, zdrowo, kolorowo

 

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to, niestety zmiany w złym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe poprzez realizację programu edukacji kulinarnej „Akademia małego kucharza”. Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania. Wprowadza korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy przedszkola, a także angażuje i integruje społeczność przedszkola. „Akademia małego kucharza” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

Cele programu:

1. Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego

2. Wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków

3. Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków

4. Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku

5. Kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów

6. Rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich

8. Zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi

9. Rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych

10. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

 

Program będzie realizowany od października 2016 roku do czerwca 2017 roku. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, jak również w zależności od okoliczności np. święta, dni okolicznościowe itp. w godzinach 10.00 – 11.00.

W zajęciach kulinarnych uczestniczyć będą dzieci pod kierunkiem nauczyciela – autora programu oraz wychowawcy grupy i pomocy nauczyciela. Podczas spotkań przedszkolaki wykonywać będą różnorodne dania pod nadzorem i z pomocą nauczycieli.

 

Działania  kulinarne:

1. Sałatki

2. Surówki

3. Soki i kompoty

4. Kolorowe kanapki

5. Pasty

6. Desery

7. Przystawki

7. Słodkie wypieki – ciasta, ciasteczka, pierniki, mazurki, drożdżowe bułeczki

9. Zapiekanki

10.Kulinarne fantazje

 

 

Zajęcia składać się będą z trzech części:

1.Wstepna-przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

2.Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

3.Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

 

Udział w zajęciach  pozwoli dzieciom rozwinąć zainteresowania kulinarne, nauczy organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania oraz  zachowania higieny  podczas przyrządzania posiłków, Zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

Cele główne programu to:

 • rozwijanie samodzielności i aktywności własnej dzieci,
 • stymulacja wielozmysłowa,
 • rozwijanie funkcji poznawczych.


Cele szczegółowe programu:

 • utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD
 • usprawnienie techniki samodzielnego jedzenia
 • zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole
 • nauka nakrywania do stołu
 • doskonalenie sprawności manualnej, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków;
 • zapoznanie z podstawowymi sprzętami kuchennymi
 • rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa
 • wypracowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej
 • rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw

Podstawowym wyznacznikiem udanej realizacji programu jest obserwowana radość z własnych i cudzych działań u każdego dziecka. Umożliwia ona przeżywanie kulinarnej przygody, uczestniczenia we wspólnym tworzeniu, podejmowania trudu własnoręcznego przygotowania smacznego i zdrowego  posiłku.

Fotogaleria znajduje się na stronie przedszkola na facebooku.

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ EDUKACJI KULINARNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW „AKADEMIA MAŁEGO KUCHARZA – SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Lp.

 

Termin realizacji

 

Temat zajęć

 

Osoba odpowiedzialna

Październik

.10.2016

„Zdrowa, kolorowa sałatka owocowa”

Joanna Bobrycka, Alicja Kaniewska

.10.2016

„Wesołe kanapki”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.10.2016

„Babeczki dyniowe – smaczne i zdrowe”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Listopad

.11.2016

„Sok z marchwi i jabłek”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

11.2016

„Piernikowe misie”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Grudzień

.12.2016

„Lodowe rożki”

Joanna Bobrycka, Alicja Kaniewska

.12.2016

„Sylwestrowe szaszłyki owocowe”

Alicja Kaniewska

Joanna Bobrycka

Styczeń

.01.2017

„Kruche ciastka na Dzień Babci i Dziadka”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.01.2017

„Słodkie i zdrowe przysmaki”  wykonywanie deseru z galaretek i owoców

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Luty

.02.2017

„Zimowa sałatka jarzynowa”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.02.2017

„Kolorowa mini pizza”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.02.2017

„Kolorowe koreczki – zdrowe przekąski”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Marzec

.03.2017

„Kanapkowe buźki” – przygotowanie kanapek z nowalijkami

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.03.2017

“Pasty nie do butów” – przygotowanie kanapek z nowalijek i białego sera

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Kwiecień

.04.2017

„Wiosenna sałatka”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.04.2017

„Zwierzaki – cudaki z jajek” – zabawy kulinarne

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.04.2017

„Mazurek wielkanocny”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Maj

.05.2017

„Kolorowe pucharki z musem owocowym”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.05.2017

„Krucho – drożdżowe koperty jabłkowe”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

Czerwiec

.06.2017

„Owsiane łakocie ”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.06.2017

„Koktajl truskawkowo - jogurtowy”

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

.06.2017

„Konkurs – NAJWIĘKSZY ZJADACZ WARZYW J „ Świeże warzywa w połączeniu z ziołowymi dipami

Alicja Kaniewska, Joanna Bobrycka

 

Opracowała:

mgr inż. Alicja Kaniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony ( czwartek, 26 stycznia 2017 23:31 )
 
free pokereverest poker revie