Zajęcia

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 stycznia 2017 23:09

Zajęcia prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej

 

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie.
Punktem wyjścia z takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów.  Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych. Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników.

W osiąganiu powyższych celów pomagają nam realizowane w przedszkolu zajęcia dydaktyczne:

 1. 1. Kontakty z literaturą dziecięcą
 2. 2. Zajęcia rytmiczno-muzyczne – 1 x w tygodniu:

umuzykalnienie poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki, kształcenie słuchu poprzez ćwiczenia prowadzone w formie zabaw, taniec, poznawanie wybranych zasad muzyki, odkrywanie radości samodzielnego tworzenia muzyki.

 1. 3. Zajęcia plastyczno - techniczne

rozwijanie sprawności manualnych, malowanie, rysunek, lepienie, itp., opowiadania o sławnych malarzach, rzeźbiarzach.

 1. 4. Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych.
 2. 5. Poznawanie pojęć matematycznych.
 3. 6. „Akademia Małego Kucharza”. Smacznie, zdrowo, kolorowo – zajęcia kulinarne dla przedszkolaków.
 4. 7. Religia- dla dzieci 5,6-letnich.
 5. 8. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3, 4 – letnich.
 6. 9. Zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa

- Pierwsza pomoc i wykorzystanie numeru 112

- Bezpieczna droga do przedszkola

 1. 10. We współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Jaś i Małgosia” w Czaplinku, placówka przewiduje udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

Przewidywane projekty edukacyjne

 1. „Przedszkole bez zabawek”.
 2. Ciąg zajęć prowadzonych metodą projektu z zakresu wybranej tematyki.

1 września, 2016 r.

Poprawiony ( czwartek, 26 stycznia 2017 21:36 )
 
free pokereverest poker revie