Szkoła policealna

Drukuj Email
niedziela, 18 października 2009 01:47

 

SZKOŁA POLICEALNA

 

Kształcimy w zawodach:

 

- TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - (po szkole średniej)

- TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - 1,5 roku - (nowość!!!)

 

Kształcenie w w/w zawodach ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych.

 

Dla zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI są to:

1. prowadzenie rachunkowości

2. dokonywanie rozliczeń finansowych

3. kontrola dokumentów księgowych

4. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji

5. przechowywanie dokumentacji księgowej

6. nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń

7. wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych

8. obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych – zwiększona ilość godzin

9. podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek


Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry)

Poprawiony ( sobota, 05 marca 2016 22:02 )
 
free pokereverest poker revie