Egzamin maturalny

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 23:11

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 2016 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2016

Godzina 9.00

Godzina 14.00

4

Środa

Język polski – poziom podstawowy

5

Czwartek

Matematyka – poziom podstawowy

6

Piątek

Język angielski – poziom podstawowy

9

Poniedziałek

Matematyka - poziom rozszerzony Biologia - poziom podstawowy i rozszerzony

12

Czwartek

Język niemiecki - poziom rozszerzony
13 Piątek
Geografia - poziom rozszerzony

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (minuty)

Język polski

Poziom podstawowy i rozszerzony

170 (pp) 180 (pr)

Matematyka

Poziom podstawowy i rozszerzony

170 (pp) 180 (pr)

Język obcy nowożytny

Poziom podstawowy i rozszerzony

120 (pp), 120 i 70 (cz.1 i 2 pr)

WOS Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 180 (pr)
Biologia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)
Chemia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)
Geografia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)

 

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 2016

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 27 maja 2016 r. - j. polski (prezentacja - formuła do 2014 r.)

Od 9 do 21 maja - j. polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.)

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 2016

- dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec 2016 Godzina 9.00 Godzina 14.00
1 środa język polski - poziom podstawowy język polski - poziom rozszerzony
2 czwartek język angielski - poziom podstawowy język angielski - poziom rozszerzony
3 piątek matematyka - poziom podstawowy matematyka - poziom rozszerzony
8 środa język niemiecki - poziom podstawowy
10 piątek
geografia - poziom podstawowy i rozszerzony

 

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 2016

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

od 1 do 17 czerwca 2016 r. - j. polski (prezentacja - formuła do 2014 r.)

od 6 do 11 czerwca 2016 r. - j. polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.)

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych

zespołów egzaminacyjnych

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół i wydanie ich zdającym nastąpi dnia 5 lipca 2016 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2016 roku w sesji poprawkowej

- dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej*

 

  1. Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godzina 9.00*
  2. Część ustna – (język polski, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź) - 24 – 26 sierpnia 2016 r.*

* Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia  2016 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół nastąpi dnia 12 września 2016 r.

Poprawiony ( sobota, 05 marca 2016 21:46 )
 
free pokereverest poker revie