Wizja i misja

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 stycznia 2017 22:13

Wizja i misja

Niepubliczne przedszkole „Edukacja” w Czaplinku

Misja przedszkola

Jesteśmy placówką istniejącą po to, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psycho – fizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego wśród rówieśników.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci.

Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Placówka promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków.

Oferujemy dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków, ich rodziców.

Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

 

Wizja przedszkola

Przedszkole posiada bardzo dobrą opinie i dba o swój pozytywny wizerunek

Każde dziecko ma sprzyjające warunki do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, działają metodami aktywnymi

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, są partnerami w dialogu o wychowaniu

Przedszkole realizuje cele przedszkola promującego zdrowie:

• edukację zdrowotną jako ważny element programu nauczania,

• etos zdrowia w przedszkolu- środowisko fizyczne i społeczne oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotną i sprzyjające zdrowemu stylowi życia,

• współdziałanie z rodzicami

Budynek przedszkola jest przestronny, estetyczny, ustawicznie modernizowany, funkcjonalny i przyjazny dziecku

Poprawiony ( niedziela, 22 stycznia 2017 10:08 )