Egzamin maturalny

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 23:11

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2016

Godzina 9.00

Godzina 14.00

4

Poniedziałek

Język polski – poziom podstawowy

5

Wtorek

Matematyka – poziom podstawowy

6

Środa

Język angielski – poziom podstawowy

Język angielski - p. rozszerzony

7

Czwartek

Matematyka - poziom rozszerzony
8 Piątek WOS - p. podstawowy i rozszerzony
13 Wtorek Język niemiecki - p. podstawowy Język niemiecki - p. rozszerzony
14 Środa Geografia - poziom rozszerzony

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (minuty)

Język polski

Poziom podstawowy i rozszerzony

170 (pp) 180 (pr)

Matematyka

Poziom podstawowy i rozszerzony

170 (pp) 180 (pr)

Język obcy nowożytny

Poziom podstawowy i rozszerzony

120 (pp), 120 i 70 (cz.1 i 2 pr)

WOS Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 180 (pr)
Biologia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)
Chemia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)
Geografia Poziom podstawowy i rozszerzony 120 (pp) 150 (pr)

 

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 7 do 22 maja 2020 r. - j. polski

Od 4 do 22 maja 2020 r. - język obcy nowożytny

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 2020

- dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec 2016 Godzina 9.00 Godzina 14.00
1 poniedziałek język polski - poziom podstawowy język polski - poziom rozszerzony
2 wtorek matematyka - poziom podstawowy matematyka - poziom rozszerzony
3 środa j. angielski - poziom podstawowy j. angielski - poziom rozszerzony
4 czwartek WOS - poziom podstawowy i rozszerzony
8 poniedziałek
geografia - p. podstawowy i rozszerzony
9 wtorek j. niemiecki - p. podstawowy j. niemiecki - poziom rozszerzony

 

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 2020

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

od 1 do 6 czerwca 2020 r. - j. polski i języki obce nowożytne

 

przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych

zespołów egzaminacyjnych

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół i wydanie ich zdającym nastąpi dnia 3 lipca 2020 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 roku w sesji poprawkowej

- dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej*

 

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godzina 9.00*
  2. Część ustna – (język polski, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź) - 24 – 25 sierpnia 2020 r.*

* Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 14 sierpnia  2020 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół nastąpi dnia 11 września 2020 r.

Poprawiony ( poniedziałek, 23 marca 2020 23:14 )